Menu

Zamówienia i zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na usługę cateringową

02.09.2019r.

W związku z realizacją projektu "Dzienny Ośrodek Wsparcia Opiekuńczego w Ustrzykach Dolnych - DOWO. Nowe miejsca opieki dziennej dla osób niesamodzielnych z powiatów bieszczadzkiego i leskiego" zapraszamy do złożenia oferty na realizację usługi cateringowej świadczonej w okresie od 1.10.2019 r. do dnia 28.02.2020 r.
Szczegółowe informacje znajdują się w pliku SIWZ załączonym poniżej.
Miejsce oraz termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.09.2019 r. do godz. 18.00:
- drogą elektroniczną (skan oferty) na adres e-mail: srdpsmoczary@gmail.com
lub
- pisemnie w Biurze Projektu: ul. Jana Pawła 20, 38-700 Ustrzyki Dolne
Dodatkowo ogłoszenie ukazało się na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1203960

Do pobrania:
SIWZ w wersji docx

III Zapytanie ofertowe na usługę cateringową

28.06.2018r.

Z powodu braku ofert na II zapytanie ofertowe ogłaszamy III zapytanie ofertowe.

W związku z realizacją projektu "Dzienny Ośrodek Wsparcia Opiekuńczego w Ustrzykach Dolnych - DOWO. Nowe miejsca opieki dziennej dla osób niesamodzielnych z powiatów bieszczadzkiego i leskiego" zapraszamy do złożenia oferty na realizację usługi cateringowej.
Szczegółowe informacje znajdują się w pliku SIWZ załączonym poniżej.
Miejsce oraz termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.06.2018 r. do godz. 18.00:
- drogą elektroniczną (skan oferty) na adres e-mail: srdpsmoczary@gmail.com
- pisemnie w Biurze Projektu: ul. Jana Pawła 20, 38-700 Ustrzyki Dolne

Do pobrania:
SIWZ w wersji pdf
SIWZ w wersji docx

II Zapytanie ofertowe na usługę cateringową

20.06.2018r.

W związku z nieotrzymaniem wystarczającej ilości ofert na I zapytanie ofertowe ogłaszamy II zapytanie ofertowe.

W związku z realizacją projektu "Dzienny Ośrodek Wsparcia Opiekuńczego w Ustrzykach Dolnych - DOWO. Nowe miejsca opieki dziennej dla osób niesamodzielnych z powiatów bieszczadzkiego i leskiego" zapraszamy do złożenia oferty na realizację usługi cateringowej.
Szczegółowe informacje znajdują się w pliku SIWZ załączonym poniżej.
Ofertę należy przesłać e-mailem na adres: srdpsmoczary@gmail.com do dnia 27.06.2018r. do godz. 24.00

Do pobrania:
SIWZ w wersji pdf
SIWZ w wersji docx

Zapytanie ofertowe na usługę cateringową

30.05.2018r.

W związku z realizacją projektu "Dzienny Ośrodek Wsparcia Opiekuńczego w Ustrzykach Dolnych - DOWO. Nowe miejsca opieki dziennej dla osób niesamodzielnych z powiatów bieszczadzkiego i leskiego" zapraszamy do złożenia oferty na realizację usługi cateringowej.
Szczegółowe informacje znajdują się w pliku załączonym poniżej.
Ofertę należy przesłać e-mailem na adres: srdpsmoczary@gmail.com do dnia 18.06.2018r. do godz. 10.00

Do pobrania:
SIWZ


Ustrzyki Dolne 2018
© Stowarzyszenie Rozwoju DPS w Moczarach