Menu

Planowany przebieg realizacji

Projekt: Dzienny Ośrodek Wsparcia Opiekuńczego w Ustrzykach Dolnych - DOWO. Nowe miejsca opieki dziennej dla osób niesamodzielnych z powiatów bieszczadzkiego i leskiego

1. ORGANIZACJA NOWYCH MIEJSC OPIEKI DZIENNEJ DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH

(od 1 marca 2018r. do 30 czerwca 2018r.)

Etap I: Dostosowanie / modernizacja budynku i pomieszczeń

Etap II: Zakup wyposażenia- doposażenie pomieszczeń

Etap III: Akcja informacyjno - promocyjna - reklamy, informacja w gazecie, na stronie internetowej, w Parafiach.

Etap IV: Rekrutacja podopiecznych DOWO (15 osób) oraz 10 opiekunów


Ustrzyki Dolne 2018
© Stowarzyszenie Rozwoju DPS w Moczarach